Akenerstraat, grens, Kleng Wach

Voormalig douanekantoortje uit 1890 bij de grens met Duitsland. Kleinste museum van Nederland.

De aanpalende oude grenssteen met het wapen van de vrije rijksstad Aken dateert uit ca. 1945.

Het pand is sinds 1993 verhuurd aan Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals. Deze vereniging heeft het ingericht met douaneattributen, interessante foto’s, kaarten en grensstenen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt deze grensovergang op last van de Nederlandse overheid hermetisch afgesloten met prikkeldraad. Begin twintiger jaren van de vorige eeuw wordt deze barrière weggehaald en kunnen de bewoners van het aangrenzende (Duitse) Vaalserquartier enkele uurtjes per dag inkopen doen in Vaals.

Eind dertiger jaren wordt de grensovergang op last van de Duitse overheid weer afgesloten door middel van ijzeren paaltjes.

Na de oorlog wordt de grensovergang bewaakt door Nederlandse militairen en douane (kommiezen). In deze periode ontstaat ook de naam Klèng Wach (klein wachthuisje).

In 1951 wordt de grensovergang op last van de Duitse overheid opnieuw afgesloten.

De Vaalser bevolking noemt deze ijzeren poort “Iesere Jardieng”.

Eind 1959 gaat dit dranghek voor enkele uren per week open en in een houten bouwkeet aan Duitse kant kunnen Duitse bezoekers, die inkopen doen in Vaals, hun goederen inklaren. Eind zeventiger jaren, de grensovergang wordt nog steeds bewaakt, verdwijnt het ijzeren gordijn en komen er betonnen paaltjes voor in de plaats.

Na het Verdrag van Schengen zijn er geen vaste grensposten meer en raakt de Klèng Wach in verval.