Kerkstraat 27, St. Pauluskerk

Monumentale neogotische “R.K. St. Pauluskerk” uit 1893. Deze kerk verving de oude St. Pauluskerk, die 150 meter verderop in de straat stond.

De gebrandschilderde ramen dateren uit 1901. De toren met kruis is 68 meter hoog.

Het ontwerp is van Johannes Kayser, een Nederlands architect, die vooral actief was op gebied van kerkenbouw. De kerk heeft de voor Kayser karakteristieke rijke decoratieve versiering waarbij verblendsteen toegepast is. Aan de binnenzijde zijn kruisribgewelven toegepast en het middenschip wordt geschoord door luchtbogen.

Het interieur is nog grotendeels aanwezig en bevat werken van de Vaalser kunstenaar Frans Griesenbrock, zoals het glas-in-loodtableau achter in de kerk, dat door hem werd geschilderd. Ook een lessenaar, een paaskandelaar en een godslamp zijn naar een ontwerp van Griesenbrock vervaardigd.

Op het voetstuk van het neogothische sacramentsaltaar staan de profeten Jesaja, Daniël en Maleachi en de psalmist David.

De preekstoel werd gebouwd door atelier W.J. Houtermans uit Roermond.

De gebrandschilderde glas-in-loodramern zijn eind 19e eeuw vervaardigd door de Königliche Bayerische Glasmalerei F.X. Zettler in München.

De 14 staties van de kruisweg, olieverf op panelen, zijn vervaardigd door kunstschilder Jozef van Laar uit Roermond.

Het orgel werd in 1923 gebouwd door Orgelbau Georg Stahlhut uit Burtscheid en in 1968 door dezelfde firma gerestaureerd.

De drie oorspronkelijke klokken werden in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers meegenomen. In 1946 kwamen er drie nieuwe klokken, vervaardigd door klokkengieterij van Bergen uit Heiligerlee. De klokken kregen de namen Pius (ter ere van paus Pius XII), Guilielmus (ter ere van de toenmalige bisschop van Roermond) en Eugenius (ter ere van pastoor Prickartz).

Het gebouw is een rijksmonument