Kerkstraat 47: Nederlands Hervormde kerk

Zaalkerk gebouwd van 1669 – 1671 in classicistische stijl. De bouwmeester was Pieter Post. De kerk is voor de protestantse eredienst gebouwd en is als zodanig de oudste in Limburg. De romaanse toren is een zogenaamde verdedigingstoren uit de 13e eeuw en het oudste gebouw in de gemeente Vaals. Hij werd al in de 14e eeuw gebruikt als kerktoren van de oude katholieke St. Pauluskerk. Tot 1893 fungeerde de toren voor twee kerken.

De kerk werd in opdracht van de Staten Generaal gesticht voor de talrijke hervormden, die in Aken en omstreken vanwege hun godsdienst werden vervolgd.

De dorpel van de hoofdingang aan de oostzijde ligt op 215,17 meter boven NAP. De kerk is daarmee de hoogste gelegen kerk van Nederland.

Het orgel dateert uit 1770-1772 en is ontworpen en vervaardigd door J.E. Teschemacher uit Wuppertal.

In de kerk bevinden zich diverse (fragmenten van) grafstenen uit de 18e eeuw. Opmerkelijk voor een Protestantse kerk zijn de gebrandschilderde ramen.