Von Clermontplein 11: Evangelisch-Lutherse kerk

Voormalige Evangelisch-Lutherse kerk uit 1735.

Het gebouw wordt ook Kopermolen genoemd, omdat er voor de bouw van de kerk op deze plaats een kopermolen was gevestigd, die werd aangedreven door de waterkracht van het (nu ondergrondse) riviertje ‘de Gau’.

Sinds 1967 is het gebouw in gebruik als cultureel centrum.

De Lutherse gemeente werd in 1669 gesticht door Johann Klermondt uit Burtscheid (D).

De inwijding van de kerk vond plaats in december 1737.

Bijzonder is de achthoekige architectuur, naar voorbeeld van de Akense dom.

Wanneer in het donker de verlichting brandt, lijkt het gebouw op een lantaarn, vandaar dat in de volksmond de naam “de luuët” (lantaarn) is ontstaan.

J.B. Hilgers uit Aken bouwde in 1672 het nog aanwezige Bachorgel. Het interieur bestaat o.a. uit stucwerk en herenbanken in Lodewijk XV-stijl, een kansel, altaartafel en lezenaar in Régencestijl..

In het interieur bevindt zich een preekstoel met daaronder een altaarnis naar een ontwerp van Johann Josef Couven. Van hem stammen ook de herenbanken van de familie von Clermont (lakenfabrikant) en de familie Pastor (naaldenfabrikant).

In 1955 werd de kerk buiten gebruik gesteld. Tegenwoordig is het gebouw eigendom van de gemeente en in gebruik als cultureel centrum. Hier vinden regelmatig exposities en concerten plaats (zie www.dekopermolenvaals.nl).