Von Clermontplein 15: Huis Clermont

Gebouwd van 1761-1765 in Lodewijk XV-stijl, naar een ontwerp van architect Joseph Moretti. Diende als lakenfabriek en woonhuis voor Johann Arnold von Clermont. In het timpaan boven de poort staat zijn lijfspreuk “Spero Invidiam” (ik hoop benijd te worden).

Sinds 1979 in gebruik als gemeentehuis.

Tijdens de bouwperiode lag het gebouw aan de hoofdweg van Aken naar Maastricht. Van 1858-1924 is lakenfabrikant Tyrell de eigenaar.

In het timpaan van de zuidvleugel ziet u het wapen van von Clermont (de burcht) en dat van zijn vrouw Marie von Emminghaus (een Franse lelie). Naast het pand bevindt zich het koetshuis met mansardedak en poortdoorgang.

In het interieur bevinden zich verschillende stucplafonds  in Louis XV-stijl. De oorspronkelijke wandbespanningen, lambriseringen en schoorsteenstukken zijn grotendeels gereconstrueerd.

Het Von Clermonthuis was oorspronkelijk een gesloten complex met vier vleugels. De zuidvleugel was ingericht als woonverblijf en de westvleugel als kantoor met dienstverblijven. De noord- en oostvleugel herbergden de lakenfabriek en een ververij.

Tot 1924 was het complex in bedrijf als lakenfabriek. In 1926 werd de achtervleugel gesloopt.

Na diverse woonbestemmingen werd het monument van 1975-1979 gerestaureerd. Sindsdien is het in gebruik als gemeentehuis.

 De bouwwerken van Von Clermont hebben ook sporen nagelaten in de bodem. In de nabije omgeving van het Von Clermonthuis  zijn veel resten gevonden van de oude bebouwing. Op het binnenterrein werd een muurwerk gevonden van deze vroegere vierde vleugel. Voor het gemeentehuis zijn resten gevonden van muren, die waarschijnlijk tot de ommuring van het landgoed behoorden.

 Door de onderdoorgang naast het gemeentehuis komen we op het Koningin Julianaplein.

Hier zien we een aantal elementen die herinneren aan het textielverleden van Vaals.